Bezplatné dárcovství krve

- od 1.1.2015 zajišťuje OS ČČK Olomouc agendu spojenou s oceňováním dárců krve krom okresu Olomouc i pro okres Šumperk;

 

ČČK stál před pěti desítkami let u zrodu bezpříspěvkového dárcovství krve v naší zemi. Propaguje bezpříspěvkové dárcovství krve, oceňuje bezpříspěvkové dárce a pořádá pro ně různé akce.

Získávání nových bezplatných dárců krve
K čemu je krve potřeba? Mohu darovat krev? Získejte bližší informace a staňte se tím, kdo pomůže druhému zachránit zdraví či život!!

Bezplatné dárcovství krve či krevní plazmy je, na rozdíl od placených odběrů,  pro příjemce mnohem bezpečnější (více...).

Infolinka pro dárce: 800 888 529 (6:30-14:30)

Sanitární dny v r.2017 (odběry se nekonají): 7.3., 6.6., 5.9. a 7.11.

Před odběrem není vhodné hladovět, jezte však jen netučná jídla a pijte dostatek nealkoholických nápojů.

Odběrové hodiny ve Fakult.nemocnici Olomouc jsou Po-Pá: 6,30-13,30, ve Čt navíc i 14,00-17,00. Prvodárce může přijít v tuto dobu kdykoli, bez předchozího objednání.

Jste-li již dárci krve, budete k odběru zváni, popř. si můžete návštěvu transfúzního oddělení sami domluvit na infolince. Můžete sledovat aktuální stav krevních zásob dle jednotlivých skupin a tomu přizpůsobit plánování návštěvy transfúzního oddělení. Nechoďte, prosím, k odběru bez pozvánky nebo předchozí domluvy - odběry je totiž třeba plánovat podle potřeby krve a aktuálních zásob jednotlivých krevních skupin, jinak by se mohlo stát, že bude nedostatek té, která je momentálně potřeba a jiným krevním konzervám by prošla doba použitelnosti...

V současné době se Olomoucko potýká s nedostatkem nových dárců krve... Příjdete pomoci?

Oceňování bezpříspěvkových dárců krve
Český červený kříž morálně oceňuje bezpříspěvkové dárce krve a jejích složek těmito vyznamenáními:  Medaile Dr. Jana Janského Zlaté kříže ČČK. 

Zlaté medaile J.Janského jsou předávány v Rytířské síni olomoucké radnice a Stříbrné v Regionálním centru Olomouc. Zlaté kříže bývaji předávány v Slavnostním sále Klášterního Hradiska - VN Olomouc a v Kapli Božího Těla - Konviktu UP.

 

Termíny předávání vyznamenání v r. 2017 (termíny budou upřesňovány, dárci obdrží pozvánku):

  • Zlaté medaile J. Janského:  23.října - Radnice - od 15:00 (prohlídka radnice dříve - viz pozvánka)
  • Stříbrné medaile J. Janského: 13.listopadu - od 15:00 (RCO, Paegasus)
  • Zlaté kříže ČČK  (dárci s 80 odběry za rok 2016 z celého Olomouckého kraje) - 8.června - od 16:00 Klášterní Hradisko
  • Zlaté kříže ČČK (dárci se 120 odběry za rok 2016 z celého Olomouckého kraje) - 25.září - Konvikt UP - od 16:00
  • Zlaté a Stříbrné medaile J. Janského - dárci okresu Šumperk: listopad - Šumperk

Dárci obdrží pozvánku.

 

Losování o ceny, které chutnají: I v roce 2017 proběhne čtvrtletní losování sýrů. Slosováni jsou vždy všichni dárci krve za uvedené období, vylosováni jsou 3 dárci; informováni budou telefonicky z TO FNOL. Ceny poskytuje již pravidelně BRAZZALE Moravia - ORRERO Tři Dvory.


Klub dárců krve a jejich příznivců
Členy jsou bezpříspěvkoví dárci krve a sympatizanti, účastní se společenských a jiných akcí.


Jednou z pravidelných společenských akcí je Společenský večer pro dárce krve a jejich příznivce.
Již XL. Společenský večer proběhl 24.2.2017 v Regionálním centru Olomouc a podpořila jej řada sponzorů. Další, již XLI., Společenský večer se bude konat v sobotu 24.2.2018.

 

Projekt bezplatného dárcovství krve OS ČČK pravidelně podporují:

 

Zvýhodněná přeprava v MHD - zóna 71 IDSOK: od 1.12.2015 je možné zakoupit roční Kapka Pas pro dárce krve - nositele Zlaté medaile J.Janského (opět bez ohledu na trvalé bydliště) za 300,- Kč. Dárce v pokladně DPMO Legionářská ul. předloží

  • legitimaci vydanou ČČK ke zlaté medaili
  • fotografii

Dosavadní zlevněné čvrtletní jízdenky platí i po 1.12.2015, a to až do skončení doby své platnosti.

 

 

Od r. 2011 podporuje Olomoucký kraj pravidelně projekt bezplatného dárcovství v Olomouckém kraji částkami 200 tisíc Kč ročně.