Kalendář akcí

12.09.2009 20:58

Světový den první pomoci

Stalo se již tradicí, že druhou zářijovou sobotu probíhá ve všech evropských a řadě mimoevropských velkých měst Světový den první pomoci. Letos to bylo právě po desáté. I letos jej v Olomouci na Dolním náměsti zorganizoval pro Olomoučany i návštěvníky našeho města Oblastní spolek ČČK Olomouc. Jeho...
15.06.2009 09:03

Den Policie ČR

Dnes proběhl v Olomouci Den Policie ČR, představující veřejnosti tuto základní složku IZS. Součástí akce, která proběhla u Regionálního centra Olomouc, byla i prezentace ČČK zameřená na seznámení se život zachraňujícími úkony, bezplatným dárcovstvím krve a dalšími.
13.06.2009 20:48

Krajské kolo soutěže mladých zdravotníků

Dnes proběhlo ve Smetanových sadech regionální kolo soutěže mladých zdravotníků, kterého se zúčastnilo 19 družstev - vítězů okresních kol Olomouckého a Moravskoslezského kraje, jehož pořadatelm byl letos OS ČČK Olomouc. Děti - členové zájmových kroužků první pomoci na základních školách...
25.05.2009 18:58

Předání Zlatých medailí J. Janského bezplatným dárcům krve

V pondělí 25. května se v Rytířské síni olomoucké radnice konalo slavnostní předání Zlatých medailí Prof. Janského za 40 bezplatných odběrů krve a jejích složek. Dárci převzali medaile z rukou náměstkyně primátora Hany Kaštilové-Tesařové a prezidenta ČČK Marka Jukla. Fotogalerie zde.
06.04.2009 20:06

Předání Zlatých křížů ČČK

V pondělí 6. dubna byly v krásných prostorách Kaple Božího Těla v Konviktu UP předány Zlaté kříže ČČK za 80 a 120 bezplatných odběrů krve a jejích složek, které převzalo na čtyři desítky dárců z Olomoucka. Zvláštní poděkování náleželo panu Vladimíru Večeřovi, který je jedním z 24 občanů ČR, kteří...
06.03.2009 21:50

Ocenění dárců krve v I. pololetí

- předání Stříbrných medailí J. Janského proběhne v úterý 26.května 2009 od 15.00 v Kláštěrním Hradisku - předání Zlatých medailí J. Janského proběhne v pondělí 25.května 2009 od 15.00 na Radnici - předání Zlatých křížů 3. třídy za rok 2008 proběhne v pondělí 6.dubna 2009 od 16.00 v Kapli Božího...
24.02.2009 11:42

Jarní běhy kurzu Všeobecný sanitář zahajují

Dva běhy jarního kurzu Všeobecný sanitář (kvalifikační kurz dle zákona o nelékařských zdrav. povoláních) začíná ve čtvrtek 5. března v 8.00 a druhý v úterý 10. března v 8.00 v učebně OS ČČK Olomouc, Sokolská 32.  
02.02.2009 19:54

Školení učitelů - zdravotníků MŠ a ZŠ

Pravidelné školení učitelů-zdravotníků ZŠ a MŠ proběhne 31.března 14,30-16,00 v kapli SZdŠ Olomouc. Téma: Anafylaktický šok, první pomoc.
26.01.2009 17:08

Kurz základní normy první pomoci

Ve dnech 4.4. (sobota) až 5.4. (neděle) vždy 9.00-14.00 proběhne nejbližší kurz Základní normy zdravotnických znalostí. Tento běh je zdarma! Je limitován počtem 15 uchazečů. (Kurz pořádaný ve dnech 14.-15.2 je již obsazen.)
15.01.2009 17:23

XXXII. Společenský večer pro dárce krve

V pátek 6.února 2009 se v Regionálním centru Olomouc uskuteční XXXII. Společenský večer pro dárce krve. Předprodej vstupenek a místenek od poloviny ledna na Úřadě OS ČČK Olomouc.

Vyhledávání

Kontakt

Oblastní spolek Českého červeného kříže Olomouc Sokolská 32
Olomouc
771 95
+420 585 222 965