Kalendář akcí

11.12.2008 21:38

Odběr krve s vysokoškoláky

Ve čtvrtek 11.prosince proběhl na transfúzním odd. Fakultní nemocnice odběr krve s Přírodovědeckou fakultou UP. Dárci z PřF UP obdrželi drobné dárky (batoh, volné vstupenky na bazén či do sauny) od fakulty. Krom stálých dárců přišlo i sedm nových dárců krve.
03.11.2008 11:54

Kurz základní normy první pomoci

Ve dnech 13.12. (sobota) až 14.12. (neděle) vždy 9.00-14.00 proběhne nejbližší kurz Základní normy zdravotnických znalostí. Tento běh je zdarma! Je limitován počtem 15 uchazečů.
04.10.2008 00:00

Kurz základní normy první pomoci

V sobotu 4.10. a neděli 5.10. vždy 9.00-14.00 proběhne nejbližší kurz Základní normy zdravotnických znalostí. Tento běh je zdarma! Je limitován počtem 15 uchazečů.
24.09.2008 21:40

Poděkování dárcům krve

Nadace HAIMAOM & OS ČČK Olomouc poděkují 2.10.2008 jménem hematoonkologických pacientů dárcům krve. Pozvánku obdrželi všichni nositelé Zlatého kříže ČK - věnovali 80 a více darů své krve. Akce se uskuteční v Regionálním centru Olomouc.
13.09.2008 00:00

Světový den první pomoci

Každoročně druhou zářijovou sobotu probíhá Světový den první pomoci v několika desítkách států světa. V Olomouci proběhne 13.9. dopoledne na Dolním náměstí (více o letošní akci). Akce je určena široké veřejnosti, která se může seznámit se základy první pomoci, zjistit si hladinu cholesterolu a...
13.09.2008 00:00

Den pro nové dárce krve

Staňte se dárci krve - pomozte zachránit život - přijďte ve čtvrtek 18.9. 7.00-16.00 na transfúzní odd. - pro nové dárce připraven dárek. Parkování ve FN zdarma. Nemusíte hladovět, nejezte ale nic tučného a pijte dostatek nealko nápojů - více informací
04.09.2008 00:00

Nejbližší termíny předávány ocenění dárcům krve

Slavnostní předání Zlatých křížů ČČK proběhne 20.X. od 11.00 na Radnici, Stříbrné Janského medaile budou předány 18.XI. ve 14.00 na Klášterním Hradisku, Zlaté Janského medaile pak 24.XI. v 11.00 na Radnici. Dárci obdrží pozvánky.
13.06.2008 09:30

Daruj krev s Českou vicemiss

V rámci propagece dárcovství krve zveřejňujeme aktivitu českou vicemiss Evy Čerešňákové, která se rozhodla darovat krev společně se svými přáteli z oblasti modelingu a jít tak příkladem. Připojte se!
20.05.2008 09:00

Okresní kolo Hlídek mladých zdravotníků

Každoroční okresní kolo HMZ se tentokrát uskuteční na hrišti v Drahlově. Doprava pro účastníky je zajištěna autobosem, který odjíždí v 8:00 z tradičního místa - parkoviště U letadla, Legionářská ulice. Přijďte povzbudit! Vítězné hlídky postupují do krajského finále, které proběhne v Ostravě.
17.01.2007 11:44

Zahajuje kurz pro zdravotníky na akcích pro děti

Letošní kurz pro Zdravotníky zotavovacích akcí (tábory, školy v přírodě, sportovní zájezdy apod.) začíná ve středu 4. března v 15.00 v učebně OS ČČK Olomouc, Sokolská 32. Přihlaste se co nejdříve.

Vyhledávání

Kontakt

Oblastní spolek Českého červeného kříže Olomouc Sokolská 32
Olomouc
771 95
+420 585 222 965