Bezplatné dárcovství krve

- OS ČČK Olomouc agendu spojenou s oceňováním dárců krve krom okresu Olomouc i pro okres Šumperk (od r.2015) a pro okres Prostějov (od r.2018)

 

ČČK stál před šesti desítkami let u zrodu bezpříspěvkového dárcovství krve v naší zemi. Propaguje bezpříspěvkové dárcovství krve, oceňuje bezpříspěvkové dárce a pořádá pro ně různé akce.

Získávání nových bezplatných dárců krve
K čemu je krve potřeba? Mohu darovat krev? Získejte bližší informace a staňte se tím, kdo pomůže druhému zachránit zdraví či život!!

Bezplatné dárcovství krve či krevní plazmy je, na rozdíl od placených odběrů,  pro příjemce mnohem bezpečnější (více...).

Infolinka pro dárce: 800 888 529 (6:30-14:30)

Sanitární dny v r. 2020 (odběry se nekonají): 3.3., 26.5., 8.9. a 3.11.

Před odběrem není vhodné hladovět, jezte však jen netučná jídla a pijte dostatek nealkoholických nápojů.

Odběrové hodiny ve Fakult.nemocnici Olomouc jsou Po&St: 6,30-13,30, Út: 6,30-12,30, Čt: 6,30-13,30 + 14,00-17,00, Pá: 6,00-13,30. Prvodárce může přijít v tuto dobu kdykoli, bez předchozího objednání.

Jste-li již dárci krve, budete k odběru zváni, popř. si můžete návštěvu transfúzního oddělení sami domluvit na infolince. Můžete sledovat akt uální stav krevních zásob dle jednotlivých skupin a tomu přizpůsobit plánování návštěvy transfúzního oddělení. Nechoďte, prosím, k odběru bez pozvánky nebo předchozí domluvy - odběry je totiž třeba plánovat podle potřeby krve a aktuálních zásob jednotlivých krevních skupin, jinak by se mohlo stát, že bude nedostatek té, která je momentálně potřeba a jiným krevním konzervám by prošla doba použitelnosti...

Olomoucko potýká s nedostatkem nových dárců krve... Příjdete pomoci?

Oceňování bezpříspěvkových dárců krve
Český červený kříž morálně oceňuje bezpříspěvkové dárce krve a jejích složek těmito vyznamenáními:  Medaile Dr. Jana Janského Zlaté kříže ČČK. 

Zlaté medaile J.Janského jsou předávány v Rytířské síni olomoucké radnice a Stříbrné v Regionálním centru Olomouc. Zlaté kříže bývaji předávány v Slavnostním sále Klášterního Hradiska - VN Olomouc a v Kapli Božího Těla - Konviktu UP.

 

Termíny předávání vyznamenání v r. 2020 (termíny budou upřesňovány, dárci obdrží pozvánku):

  • Zlaté medaile J. Janského (dárci okresu Olomouc): 10.září  2020 - Radnice - od 15:00 (prohlídka radnice dříve - viz pozvánka)
  • Stříbrné medaile J. Janského (dárci okresu Olomouc): listopad 2020 - od 15:00 (RCO, Paegasus)
  • Zlaté kříže ČČK  (dárci s 80 odběry za rok 2019 z celého Olomouckého kraje) - 22.října 2020 - od 16:00 Klášterní Hradisko
  • Zlaté kříže ČČK (dárci se 120 odběry za rok 2019 z celého Olomouckého kraje) - 18.září 2020 - Konvikt UP - od 16:00
  • Zlaté a Stříbrné medaile J. Janského - dárci okresu Šumperk, TS Agel: listopad 2020 - Šumperk - divadlo
  • Zlaté a Stříbrné medaile J. Janského - dárci okresu Šumperk, TS Nemocnice SU: 20.dubna 2020 - Šumperk - zrušeno (covid-19), náhradní termín bude na podzim
  • Zlaté a Stříbrné medaile J. Janského - dárci okresu Prostějov: listopad 2020 - Prostějov - radnice

Dárci obdrží pozvánku.

 

Losování o ceny, které chutnají: I v roce 2020 proběhne čtvrtletní losování sýrů. Slosováni jsou vždy všichni dárci krve za uvedené období, vylosováni jsou 3 dárci; informováni budou telefonicky z TO FNOL. Ceny poskytuje již pravidelně BRAZZALE Mora via - ORRERO Tři Dvory.


Klub dárců krve a jejich příznivců
Členy jsou bezpříspěvkoví dárci krve a sympatizanti, účastní se společenských a jiných akcí.


Jednou z pravidelných společenských akcí je Společenský večer pro dárce krve a jejich příznivce.
Již  XLIV. Spole čenský večer se bude konat 13.3.2021 od 19:00 v Regionálním centru Olomouc. Předprodej vstupenek a místenek na OS ČČK Olomouc. V roce 2020 byla akce (21.3.2020) zrušena kvůli koronaviru. Ročník loňský podpořila jej řada sponzorů (cenami do slosování vstupenek).

  

Projekt bezplatného dárcovství krve OS ČČK pravidelně podporují:

 

Zvýhodněná přeprava v MHD - zóna 71 IDSOK: pro nositele Zlaté medaile J.Janského je určen roční Kapka Pas pro dárce krve - nositele Zlaté medaile J.Janského (bez ohledu na trvalé bydliště) za 300,- Kč. Dárce v pokladně DPMO Legionářská ul. předloží

  • legitimaci vydanou ČČK ke zlaté medaili
  • fotografii

 

Od r. 2011 podporuje Olomoucký kraj pravidelně projekt bezplatného dárcovství v Olomouckém kraji částkami 200 tisíc Kč ročně.