Kurzy a školení, výuka první pomoci

Naše akreditace: evropská akreditace EFAC pro výuku první pomoci | akreditace vzdělávacího zařízení: MŠMT-16771/2014 | akreditace kurzu ZZA: MŠMT-27833/2019-1-870 | akreditace kurzu sanitář: MZDR 10779/2017-6/ONP

Výuka probíhá podle platných Standardů první pomoci schválených ministry zdravotnictví, školství mládeže a tělovýchovy, dopravy a spojů, obrany a vnitra ČR. Všechny kurzy zahrnují jak teorii tak i praktický výcvik. Výuku po dohodě zajišťujeme i v anglickém a německém jazyce. 

Do kurzů se můžete přihlásit přihláškou nebo telefonicky či emailem: skoleni.olomouc@cervenykriz.eu

(1) Kurz Sanitář
Dlouhodobý kvalifikační kurz akreditovaný MZ ČR - absolventi se uplatní jako sanitáři - pomocní zdravotničtí pracovníci - zejména v lůžkových zdravotnických zařízeních (dle zák. č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních). Kurz je pořádán vždy na jaře a na podzim, probíhá celkem 15x jeden den v týdnu a zahrnuje i praxi ve zdravotnickém zařízení. 

Sanitář 2020: Jarní běh probíhá od 18.února 2020 8:30 v učebně OS ČČK, cena 5.150 Kč včetně učebnice + studijních materiálů + navíc získáte i mezinárodně platný průkaz kurzu první pomoci akreditace EFAC. Závěrečné zkoušky proběhnou 9.června. Přihlášky přijímá Úřad OS ČČK, ke stažení zde [prihlaska_sanitar.pdf; 100 kB]. Informace o kurzu: telefonicky nebo emailem

Krom přihlášky je třeba mít potvrzení od praktického lékaře o zdravotní způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.

(2) Kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí- ZZA
Kurz je akreditován MŠMT ČR - absolventi působí jako zdravotníci na pobytových akcích - dětských táborech, na zotavovacích akcích, školách v přírodě, lyžařských zájezdech ap. (dle zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Kurz je pořádán na jaře a na podzim, probíhá celkem 10 týdnů každou středu 15.00-18.00.

Podzimní běh 2020 zahájí ve středu 30.září 2020 v 15:00 v učebně OS ČČK, cena 1.550.- Kč. Zkoušky se budou konat ve středu 9.prosince 2020.

Přihlášky přijímá Úřad OS ČČK, ke stažení  zde  [prihlaska_ZZA.pdf; 89 kB]. Lze zaslat i e-mailem, nebo se přihlásit telefonicky: 585 222 965. V případě většího zájmu je možné dohodnout uspořádání i dalších běhů. Absolventi kurzu jsou pravidelně doškolováni, letos se doškolení se konalo 6.6.2020 9:00-15:00, další proběhne v červnu 2021, přihlašovat se můžete emailem nebo telefonicky. K dostání je i nová učebnice.

(3) Výuka základů první pomoci- ZPP (12 vyuč.h., pro pedagogické prac. 20 h.)
Kurz má mezinárodní platnost, akreditace EFAC, absolvent obdrží dvojjazyčný průkaz. Vhodné např. pro zahraniční pracovníky, studenty, au pair, turistické průvodce, učitele apod. Termíny jsou zveřejňovány na úvodní stránce a v kalendáři akcí, je možné dohodnout v případě zájmu další. Přihlásit se je možné emailem  nebo telefonicky. Kurzy pořádáme i v r. 2020 zdarma.

K dostání je i nová učebnice.

 

(4) Doškolovací kurz ZPP

Líbil se vám kurz základů první pomoci? Chtěli byste si zopakovat teorii a ověřit své znalosti na modelových situacích? Tak neváhejte přihlaste se a přijdte.  Rozsah kurzu je 4 hodiny, je možné přihlásit se emailem či telefonicky.

 

(5) Školení první pomoci dětí ZŠ, SŠ

Školení určené pro děti a studenty zaměřené na základní život zachraňující úkony. Školení je spojené s praktickou ukázkou, obvazovými technikami a soutěžemi v rozsahu 2-3 hodin, je možné přihlásit se emailem či telefonicky.

 

(6) Školení první pomoci pro studenty VŠ

Školení určené pro studenty. Školení je spojené s praktickou ukázkou na modelových situacích a nácvikem ošetřování, obvazovými technikami v rozsahu 4-6 hodin, je možné přihlásit se telefonicky či emailem

 

(7) Školení první pomoci pro pedagogy

Škola je častým místem úrazu, naučte se resuscitovat, nebo jinak pomoct žákovi, nebo člověku, který to potřebuje. Školení první pomoci nabízí jak teoretickou tak i praktickou výuku v rozsahu 4, 6 nebo 12 hodin pohodlně na Vaší škole. Po úspěšném absolvovaní 12-ti hodinového kurzu, který je zdarma, je možné získat mezinárodní průkazku s platností 5 let, je možné přihlásit se emailem či telefonicky.

 

(8) Výuka zdravotnické přípravy pro posluchače autoškol (6 vyuč.h.)
Výuka probíhá dopoledne i odpoledne dle dohody, přihlásit se je možné emailem či telefonicky

(9) Výuka základů první pomoci se zaměřením na život zachraňující úkony (8 vyuč.h.)
Vhodné např. pro výcvik zaměstnanců v poskytování první pomoci dle § 102 odst. 6 zákoníku práce. Výuka probíhá podle dohody (na OS ČČK nebo přímo v podniku).

 

(10) Rozumíme si, pomáháme si (přístup k hendikepovaným)

V tomto novém kurzu (2018) se naučíte, jak přistupovat a jednat s osobami s různý druhem postižení (sluchové, zrakové, mentální, pohybové) a se seniory. Také se dozvíte, jak jim eventuálně poskytnout první pomoc. Rozsah kurzu je 8 hodin, je možné přihlásit se emailem či telefonicky.

 

(11) Automatická externí defibrilace
Vhodné pro organizace, které jsou (budou) těmito přístroji vybaveny, nabízíme vyškolení obsluhy dle standardu Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví. Přihlásit se je možné emailem  či telefonicky.

(12) Učebnice a příručky první pomoci
Nabízíme pro všechny druhy kurzů učebnice vydané v souladu se Standardy první pomoci (První pomoc pro uchazeče o řidičský průkaz, Základní norma první pomoci, Zdravotník zotavovacích akcí, První pomoc, První pomoc v domácnosti, První pomoc u dětí a další). Jsou vhodným doplňkem lékárniček v podnicích, školách, automobilech či v domácnosti.

 

ČČK vyučuje občany první pomoc na základě § 4 písm. e) zákona č. 126/1992 Sb.

 

Zpracování osobních údajů účastníků kurů a školení

OS ČČK Olomouc zpracovává osobní údaje osob, které se přihlašují a účastní kurzů a školení, které pořádá, a to za účelem přípravy a uskutečňování těchto kurzů a evidence vydaných průkazů či osvědčení o absolvování. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy pro jejich ochranu.