Sociální činnosti

Provozujeme dva Domy Červeného kříže pro překlenovací bydlení, ordinaci praktického lékaře pro dospělé, ošacovací středisko, pomoc osamělým občanům a rodinám s dětmi a pomoc vězňům.

Přehled soc. činností

Domy ČČK

Domy ČČK

Ubytování v Domech ČČK je určeno občanům, kteří se octli v tíživé bytové situaci, kterou sice nemohou momentálně vyřešit, ale mají předpoklady pro získání odpovídajícího bydlení v několikaletém časovém horizontu, a seniorům. Platba za užívání bytu je proto zvýhodněná (nižší, než tzv. regulovaný...

Pomoc osamělým a rodinám s dětmi

Osamělým občanům, rodinám s dětmi poskytujeme ošacení, potraviny, hračky a poradenskou službu — v prostorách Úřadu OS ČČK během pracovní doby.

Pomoc vězňům

Pomoc vězňům ve Vazební věznici Olomouc (hygienické potřeby, ošacení), spolupráce s organizací Podané ruce.

Pátrací služba ČČK

Červený kříž umožňuje mezinárodně pátrat po lidech pohřešovaných v důsledku válek či jiných katastrof. Žádosti o pátrání předáváme Pátracímu odboru Úřadu ČČK Praha.