Výuka první pomoci dětí a mládeže

Děti se naučí jak poskytnout první pomoc. Mohou pak pomoci kamarádovi, sobě i dalším. OS ČČK zaštiťuje výuku první pomoci ve školách a pořádá letní pobyt pro děti spojený s výukou první pomoci.

 

OS ČČK pořádá zdarma školení pro učitele-zdravotníky, kteří pak mohou vést ve školách kroužky první pomoci pro děti. Tyto kroužky mladých zdravotníků se mohou jedenkrát ročně v rámci našeho okresu setkat na soutěži mladých zdravotníků (soutěž je postupová okres -> kraj -> republika).

Kroužkům zdravotníků poskytujeme i potřebné pomůcky.

Chcete-li v rámci Vaší školy nebo organizace pracující s dětmi a mládeži takový kroužek založit, neváhejte nás kontaktovat!

 

OS ČČK je partnerem projektu Centrum Semafor na olomouckém dopravním hřišti, kde žáky základních škol pravidelně učí základům první pomoci.

Předhled výuky PP pro děti a mládež

Letní tábor pro děti s výukou první pomoci

Letní tábor pro děti s výukou první pomoci

Pobyty pro děti spojené s výukou první pomoci pořádá Český červený kříž pod záštitou Ministerstva zdravotnictví od r. 1960. Cílem je umožnit dětem spolu s rekreací seznámit se s život zachraňujícími úkony a procvičit si i další úkony předlékařské první pomoci. Získané dovednosti mohou děti...

Výuka první pomoci dětí ve školách

OS ČČK školí učitelky — zdravotnice, které vedou na školách kroužky mladých zdravotníků. Pro děti se pořádají každoročně soutěže v poskytování první pomoci. Jeden z kroužků působí při Místní skupině ČČK Olomouc č.11 — pořádá rovněž ukázky provedení první pomoci na školách (na vyžádání).