Červený kříž občanům Olomoucka v roce 2021

28.03.2022 20:02

Byli jsme s Vámi na Olomoucku i v druhém "covidovém" roce 2021:

Zajistili jsme linku odborné psychologické pomoci / naočkovali jsme 17.442 zájemců proti covid-19 / na covid-19 jsme otestovali 5.807 z Vás /  bydlelo u nás 129 lidí / Sídlí u nás Středisko rané péče & Dům na půl cesty / Vyznamenání za svou humánní činnost získalo 1.711 bezpříspěvkových dárců krve Olomoucka, Prostějovska a Přerovska /  Novými dárci krve se stalo 1.573 našich spoluobčanů / našimi kurzy a školeními první pomoci prošlo 1.084 osob.

 

 

Tato a další čísla o naší činnosti pro Vás v r. 2021 najdete v přehledu OS ČČK 2021

Zprávu o činnosti OS ČČK Olomouc v r.2021 schválilo Valné shromáždění OS ČČK dne 08.03.2022.
 

 

Vyhledávání

Kontakt

Oblastní spolek Českého červeného kříže Olomouc Sokolská 32
Olomouc
771 95
+420 585 222 965