Červený kříž Olomoučany: rok 2017 v číslech

21.03.2018 11:33

Kurzy první pomoci prošlo 1.213 osob, z toho 464 zdarma / S první pomocí se seznámilo 144 mladých zdravotníků / Bydlelo u nás 154 lidí / Sídlí u nás Středisko rané péče & Dům na půl cesty / Vyznamenání za svou humánní činnost získalo 1.709 bezpříspěvkových dárců krve /  Novými dárci krve se stalo 1.176 našich spoluobčanů / Ošetřili jsme celkem 227 osob

Tato a další čísla o naší činnosti pro Vás v r. 2017 najdete v přehledu OS ČČK 2017

Zprávu o činnosti OS ČČK Olomouc v r.2017 schválilo Valné shromáždění OS ČČK dne 20.3.2018.

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Oblastní spolek Českého červeného kříže Olomouc Sokolská 32
Olomouc
771 95
+420 585 222 965