Červený kříž Olomoučany: rok 2016 v číslech

25.03.2017 11:07

Kurzy první pomoci prošlo 1.447 osob / Bydlelo u nás 154 lidí / Vyznamenání za svou humánní činnost získalo 1.761 bezpříspěvkových dárců krve /  Novými dárci krve se stalo 1.151 našich spoluobčanů / Ošetřili jsme celkem 238 osob

Tato a další čísla o naší činnosti pro Vás v r. 2016 najdete v přehledu OS ČČK 2016

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Oblastní spolek Českého červeného kříže Olomouc Sokolská 32
Olomouc
771 95
+420 585 222 965