Červený kříž pro Olomoučany: rok 2018 v číslech

12.03.2019 18:16

Kurzy první pomoci prošlo 1.327 osob, z toho 431 zdarma / S první pomocí se seznámilo 155 mladých zdravotníků / Bydlelo u nás 151 lidí / Sídlí u nás Středisko rané péče & Dům na půl cesty / Vyznamenání za svou humánní činnost získalo 1.830 bezpříspěvkových dárců krve Olomoucka, Prostějovska a Šumperska /  Novými dárci krve se stalo 1.622 našich spoluobčanů / Ošetřili jsme celkem 202 osoby / ve školách shlédlo ukázky poskytování první pomoci 390 dětí

Tato a další čísla o naší činnosti pro Vás v r. 2018 najdete v přehledu OS ČČK 2018

Zprávu o činnosti OS ČČK Olomouc v r.2018 schválilo Valné shromáždění OS ČČK dne 12.3.2019.

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Oblastní spolek Českého červeného kříže Olomouc Sokolská 32
Olomouc
771 95
+420 585 222 965