Červený kříž pro Olomoučany v roce 2019

11.03.2020 18:13

Byli jsme s Vámi na Olomoucku i v roce 2019:

Kurzy první pomoci prošlo 1.546 osob, z toho 719 zdarma / S první pomocí se seznámilo 147 mladých zdravotníků / Bydlelo u nás 121 lidí / Sídlí u nás Středisko rané péče & Dům na půl cesty / Vyznamenání za svou humánní činnost získalo 1.768 bezpříspěvkových dárců krve Olomoucka, Prostějovska a Šumperska /  Novými dárci krve se stalo 2.257 našich spoluobčanů / Ošetřili jsme celkem 250 osob / ve školách shlédlo ukázky poskytování první pomoci 180 dětí

Tato a další čísla o naší činnosti pro Vás v r. 2019 najdete v přehledu OS ČČK 2018

Zprávu o činnosti OS ČČK Olomouc v r.2019 schválilo Valné shromáždění OS ČČK dne 10.3.2020.

 

Vyhledávání

Kontakt

Oblastní spolek Českého červeného kříže Olomouc Sokolská 32
Olomouc
771 95
+420 585 222 965