Co nového v neodkladné první pomoci?

29.10.2010 13:30

Evropská resuscitační rada (European resuscitation council, ERC) je odborným interdisciplinárním sdružením, které se zabývá resuscitační medicinou a neodkladnou zdravotní péčí. Pravidelně vydává svá Doporučení k resuscitačním postupům. Ve svých doporučeních zahrnuje jak postupy pro profesionální zdravotníky, tak i pro laické zachránce - jak školené, tak neškolené.

V říjnu letošního roku ERC vydala svá již třetí doporučení. Co přinášejí v oblasti první pomoci poskytované školenými dobrovolnými zdravotníky či občany bez zvláštního výcviku najdete stručně shrnuto zde (ve srovnání s verzí z r.2005 nejsou změny zásadní). Doplňují se tak postupy uváděné ve Standardech první pomoci vydaných ČČK.

[převzato ze stránek Společnosti ČČK
 

Vyhledávání

Kontakt

Oblastní spolek Českého červeného kříže Olomouc Sokolská 32
Olomouc
771 95
+420 585 222 965