Mladí zdravotníci soutěžili

06.05.2012 13:36

V pátek 4. května patřil areál Domu dětí a mládeže a přilehlá část Bezručových kroužkům mladým zdravotníkům škol olomouckého okresu.

OS ČČK pro ně uspořádal pravidelné okresní kolo Soutěže mladých zdravotníků, kterého se zúčastnilo celkem 80 dětí. Vítězství soutěže pro 1.stupeň patřilo ZŠ Hlubočky - Mariánské Údolí a v 2. stupni ZŠ Štěpánov (výsledky: 1.stupeň, 2.stupeň). Tyto hlídky postupují do Regionálního kola soutěže, které se letos koná v Ostravě. Děti si na realisticky znázorněních situacích, s nimiž se mohou v běžném životě nečekaně potkat,  vyzkoušeli, jak by poskytli první pomoc kamarádům či neznámým lidem.

 

Poděkování patří především učitelům-zdravotníkům, kteří s dětmi celoročně pracují, ale i rozhodčím, maskérům, figuratnům a dalším dobrovolníkům, kteří nám soutěž pomohli uspořádat.

Kroužek mladých zdravotníků si může založit každá škola, která najde ochotného učitele-zdravotníka. Pomůcky pro práci s dětmi a základní školení poskytuje OS ČČK zcela zdarma. Stačí kontaktovat OS ČČK Olomouc.

Vyhledávání

Kontakt

Oblastní spolek Českého červeného kříže Olomouc Sokolská 32
Olomouc
771 95
+420 585 222 965