OS ČČK pro Olomoučany: rok 2013 v číslech

26.02.2014 19:40

Kurzy první pomoci pro veřejnost prošlo loni celkem 1.124 osob! Novými dárci krve se stalo 1.244 našich spoluobčanů. Toto a další čísla o naší činnosti pro Vás v r. 2013 najdete v přehledu OS ČČK 2013.

Vyhledávání

Kontakt

Oblastní spolek Českého červeného kříže Olomouc Sokolská 32
Olomouc
771 95
+420 585 222 965