Předány Zlaté medaile Jana Janského

12.11.2012 21:16

Druhé letošní předávání Zlatých medailí za čtyřicet čestných darů krve, nazvaných po objeviteli systému krevních skupin Janu Janském, se uskutečnilo v pondělí 5. listopadu v Rytířské síni starobylé olomoucké radnice.

Dárcům krve za jejich nezištný humánní čin poděkovala náměstkyně primátora E. Machová, předseda OS ČČK M.Jukl, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu E. Štefková a primářka TO FN D. Galuszková. V letošním roce získává toto vysoké ocenění více než 200 dárců z Olomoucka.

 

Následující týden, 12. listopadu se konalo předává medailí stříbrných za dvě desítky čestných darů. Proběhlo v krásných prostorách Klášterního Hradiska - Vojenské nemocnice Olomouc.

 

V obou případech byla součástí akce i prohlídka historického objektu, kde se předávání medailí konalo.

Vyhledávání

Kontakt

Oblastní spolek Českého červeného kříže Olomouc Sokolská 32
Olomouc
771 95
+420 585 222 965