S první pomocí mezi dětmi

24.11.2019 12:25

S dovedností poskytovat první pomoc je nejlepší začít už u dětí a mládeže - děti tak ztratí ostych pomoci druhému. Proto je projekt Výuka první pomoci dětí a mládeže tradiční součástí našich aktivit: především pořádáme ukázky první pomoci - i ve školách a podporujeme práci zájmových kroužků mladých zdravotníků, pro něž také každoročně pořádáme soutěžní setkání.

Jen loni bylo v Olomouci vyškoleno 155 mladých zdravotníků a ukázky první pomoci ve školách se zúčastnilo 390 dětí.

O jedné z ukázek první pomoci, kdy se děti nejen dívají, ale hlavně se aktivně zapojí jsme 20. 11. 2019 dostali tento e-mail:

Třída 5.B ze ZŠ Libina děkuje za výbornou besedu o první pomoci p. záchranářce P. Vladykové. Téměř polovina třídy se chce zapojit do zdravotnické soutěže. Úspěch. Maskování se taktéž povedlo a vystrašilo žáky sousedních tříd, tak i rodiče stojící před školou, kuchařky a to ještě nevím, co bylo doma.

Máte ve Vaší škole (nebo dětšké organizaci) kroužek mladých zdravotníků? Pracujete s dětmi a mládeží a chteli byste je s první pomocí seznámit? Kontaktujte nás, rádi za Vámi přijedeme!

Vyhledávání

Kontakt

Oblastní spolek Českého červeného kříže Olomouc Sokolská 32
Olomouc
771 95
+420 585 222 965