Světový den první pomoci 2013

17.09.2013 15:51

Světový den první pomoci si každoročně připomínáme druhou zářijovou sobotu. Smyslem tohoto dne je upozornit veřejnost na důležitost praktické dovednosti poskytnout první pomoc zejména při život ohrožujících stavech a dát současně možnost se o první pomoci něco dozvědět.

OS ČČK Olomouc svou prezentaci letos 14.9.2013 umístil do pavilonu H na Výstaviště Flora Olomouc. Krom možnosti vyzkoušet si pod vedením instruktorů ČČK poskytnutí první pomoci se lidé mohli dozvědět také o potřebnosti bezpříspěvkového dárcovství krve, zdravém životním stylu, mohli si nechat změřit krevní tlak, přihlásit se do bezplatného kurzu první pomoci a podobně.

Prezentaci ČČK letos navštívilo přes dvě stovky Olomoučanů včetně dětí.

(více fotografií)

Vyhledávání

Kontakt

Oblastní spolek Českého červeného kříže Olomouc Sokolská 32
Olomouc
771 95
+420 585 222 965