Světový den první pomoci 2017

08.09.2017 12:40

V září si každoročně připomínáme, že znalost předlékařské první pomoci může zachránit život člověka - touto připomínkou je Světový den prní pomoci.

Letošní Světový den je zaměřen na úrazy, k nimž dochází doma - celkem 80% všech úrazů aj. poruch zdraví se totiž odehrává v "bezpečí" našeho bytu a domu.

Podívejte se na 12 tipů, jak jim předcházet.

OS ČČK Olomouc se v letošním roce ke Světovému dni první pomoci připojí v neděli 24.září v od 13 do 17 hodin v pavilonu H na Výstavišti Flora, a to v rámci akce Bezpečná cesta do školy, pořádané Nadací Bezpečná Olomouc. AKCE BYLA POŘADATELEM Z POVĚTRNOSTNÍCH DŮVODŮ ZRUŠENA :-(

 

Přijďte se nejen podívat, ale třeba i vyzkoušet si, jak poskytnout první pomoc v případě životohrožujcích stavů, s nimž se můžete běžne setkat...

 

První pomoc se můžete naučit v našich kurzech - Kurz základy první pomoci v r.2018 - ZDARMA

 

Vyhledávání

Kontakt

Oblastní spolek Českého červeného kříže Olomouc Sokolská 32
Olomouc
771 95
+420 585 222 965