Světový den první pomoci

12.09.2009 20:58

Stalo se již tradicí, že druhou zářijovou sobotu probíhá ve všech evropských a řadě mimoevropských velkých měst Světový den první pomoci. Letos to bylo právě po desáté.

I letos jej v Olomouci na Dolním náměsti zorganizoval pro Olomoučany i návštěvníky našeho města Oblastní spolek ČČK Olomouc. Jeho členové a dobrovolníci seznamovali zájemce se základy první pomoci i s praktickým nácvikem, s potřebou nových dárců krve i základními humanitárními principy a měřili také krevní tlak. Letos se to vše mohly shlédnout tři stovky účastníků dozvědět nejen česky, ale i německy a anglicky. Dozvěděli se také o kurzech první pomoci, z nichž některé pořádá OS ČČK Olomouc zdarma. Foto...

Mottem Dne první pomoci je umět v nouzi pomoci sobě či druhému.

Vyhledávání

Kontakt

Oblastní spolek Českého červeného kříže Olomouc Sokolská 32
Olomouc
771 95
+420 585 222 965