Zlaté kříže za 120 darů krve předány v Konviktu UP

01.10.2019 19:18

Do kaple Božího Těla ve starobylém Konviktu Univerzity Palackého bylo ve čtvrtek 26. září 2019 pozváno 120 bezpříspěvkových dárců z Olomouckého kraje, kteří dovršili 120 darů krve a jejích složek, aby zde převzali Zlatý kříž ČČK 2.třídy. Mezi vyznamenanými bylo letos nejvíce dárců z okresu Olomouc (54), následoval Šumperk (30) a vyrovnaně byly zastoupeny okresy Přerov a Prostějov (18).

Dárce spolu s prezidentem ČČK Markem Juklem pozdravil uvolněný člen zastupitelstva Olomouckého kraje Vladimír Lichnovský, prorektor Univerzity Palackého Pavel Banáš a  zástupkyně všech transfúzních oddělení v našem kraji. Předáváním provázela ředitelka úřadu OS ČČK Olomouc Petra Vladyková.

Řečníci ocenili lidský přístup dárců krve, kteří věnují část sebe pro život druhého, aniž by za to cokoli požadovali. Proto si zaslouží dík a obdiv nás všech. Věříme, že pokud jim to věk a zdraví dovolí, budou v dárcovství dále pokračovat a také, že se stanou příkladem pro ty, kteří s dárcovstvím krve dosud váhají - každoročně je potřeba aspoň 33.000 nových dárců této nejcennější tekutiny.


Prožitek z krásných prostor barokní stavby vyzdobené Filipem Sattlerem a Janem Kryštofem Handkem, v níž se předávání Zlatých křížů každoročně koná,  umocnilo kulturní vystoupení umělců Konzervatoře Evangelické akademie Olomouc.

U příležitosti 100. výročí založení ČSČK udělil prezident ČČK Děkovné uznání za podporu dárcovství krve a činností ČČK spojené se stříbrnou pamětní mincí Univerzitě Palackého, která byla spolupořadatelem shromáždění.

U příležitosti 100. výročí založení ČSČK udělil prezident ČČK Děkovná uznání spojená se stříbrnou pamětní mincí Hejtmanovi Olomouckého kraje a řediteli Vojenské nemocnice za podporu dárcovství krve a činností ČČK.

Více zde: https://cck-ol.webnode.cz/news/zlate-krize-za-80-daru-krve-predany-na-hradisku/


» Fotografie ze slavnostního předávání


 

Vyhledávání

Kontakt

Oblastní spolek Českého červeného kříže Olomouc Sokolská 32
Olomouc
771 95
+420 585 222 965