Zlaté kříže za 120 čestných darů krve předány

03.10.2015 12:52

Kaple Božího Těla v starobylém Konviktu Univerzity Palackého se v pondělí 5. října stala místem setkání 88 bezpříspěvkových dárců z Olomouckého kraje, kteří dovršili 120 darů krve a jejích složek a převzali Zlatý kříž ČČK 2.třídy. Nejvíce dárců (57) bylo z okresu Olomouc, následuje okres Přerov (15 dárců), Šumperk (12 dárců), Prostějov (4 dárci). Mezi vyznamenanými bylo letos šest zástupkyň něžného pohlaví.

Dárce spolu s prezidentem ČČK Markem Juklem pozdravil náměstek hejtmana Olomouckého kraje Michael Fischer, rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Ol. kraje Bohuslav Kolář a zástupci transfúzních oddělení v našem kraji. Řečníci ocenili humánní přístup dárců krve, kteří dávají část sebe pro život druhého.  Proto si zaslouží dík a obdiv všech.

Prožitek z krásných prostor barokní stavby vyzdobené Filipem Sattlerem a Janem Kryštofem Handkem umocnilo kulturní vystoupení umělců z Konzervatoře Evangelické akademie Olomouc.

» Fotografie ze slavnostního předávání

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Oblastní spolek Českého červeného kříže Olomouc Sokolská 32
Olomouc
771 95
+420 585 222 965