Zlaté kříže za 120 čestných darů krve předány

13.09.2016 13:44

Kaple Božího Těla v starobylém Konviktu Univerzity Palackého se v pondělí 12. září stala - jako již každoročně - místem setkání 127 bezpříspěvkových dárců z Olomouckého kraje, kteří dovršili 120 darů krve a jejích složek a převzali Zlatý kříž ČČK 2.třídy. Mezi vyznamenanými bylo letos dvacet zástupkyň něžného pohlaví a šest vysokoškoláků.

Dárce spolu s prezidentem ČČK Markem Juklem pozdravil rektor Univerzity Palackého, v jejíž prostorách se setkání konalo, Jaroslav Miller, zástupce odboru zdravotnictví Krajského úřadu Olomouckého kraje Pavel Hanák. Nechyběl ani senátor Martin Tesařík, který byl také mnohonásobným dárce krve. Zastoupena byla rovněž všechna  transfúzní oddělení v našem kraji. Řečníci ocenili lidský přístup dárců krve, kteří věnují část sebe pro život druhého, aniž by za to cokoli požadovali. Proto si zaslouží dík a obdiv všech. Věříme, že pokud jim to věk a zdraví dovolí, budou v dárcovství dále pokračovat a budou příkladem pro další. Vždyť pro naše nemocné je každý den v ČR třeba krve a krevních složek od více než 2.000 dárců!

Prožitek z krásných prostor barokní stavby vyzdobené Filipem Sattlerem a Janem Kryštofem Handkem umocnilo kulturní vystoupení umělců z umělecké školy Iši Krejčího a Konzervatoře Evangelické akademie Olomouc.

» Fotografie ze slavnostního předávání

 

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Oblastní spolek Českého červeného kříže Olomouc Sokolská 32
Olomouc
771 95
+420 585 222 965