Zlaté kříže za 120 čestných darů krve předány

27.09.2018 09:01

  Do kaple Božího Těla ve starobylém Konviktu Univerzity Palackého bylo v pondělí 24. září pozváno 131 bezpříspěvkových dárců z Olomouckého kraje, kteří dovršili 120 darů krve a jejích složek, aby zde převzali Zlatý kříž ČČK 2.třídy. Mezi vyznamenanými bylo letos 15 zástupkyň něžného pohlaví stejný počet vysokoškoláků.

Dárce spolu s prezidentem ČČK Markem Juklem pozdravil náměstek hejtmana Olomouckého kraje, který oceňování dárců každoročně podporuje,  Dalibor Horák, a náměstci olomouckého primátora Aleš Jakubec a Filip Žáček. Nechyběli ani zástupkyně všech transfúzních oddělení v našem kraji.

Řečníci ocenili lidský přístup dárců krve, kteří věnují část sebe pro život druhého, aniž by za to cokoli požadovali. Proto si zaslouží dík a obdiv všech. Věříme, že pokud jim to věk a zdraví dovolí, budou v dárcovství dále pokračovat a budou příkladem pro další. Vždyť pro naše nemocné je každý den v ČR třeba krve a krevních složek od více než 2.000 dárců!

Prožitek z krásných prostor barokní stavby vyzdobené Filipem Sattlerem a Janem Kryštofem Handkem, v níž se předávání Zlatých křížů každoročně koná,  umocnilo kulturní vystoupení umělců z umělecké školy Iši Krejčího, kterým patří naše poděkování.

» Fotog rafie ze slavnostního předávání

 

Vyhledávání

Kontakt

Oblastní spolek Českého červeného kříže Olomouc Sokolská 32
Olomouc
771 95
+420 585 222 965