Zlaté kříže za 120 čestných darů předány

08.10.2014 10:33

Kaple Božího Těla v starobylém Konviktu Univerzity Palackého se v pondělí 30. září stala místem setkání 91 bezpříspěvkového dárce z Olomouckého kraje, kteří dovršili 120 darů krve a jejích složek a převzali Zlatý kříž ČČK 2.třídy. Nejvíce dárců (48) bylo z okresu Olomouc, následuje okres Šumperk (21 dárců), Přerov (20 dárců), Prostějov (2 dárci). Mezi vyznamenanými bylo pět zástupkyň něžného pohlaví.

Dárce spolu s prezidentem ČČK Markem Juklem pozdravil náměstek hejtmana Olomouckého kraje Michael Fischer, prorektor Univerzity Palackého Vít Zouhar a zástupci transfúzních oddělení v našem kraji. Řečníci se shodli na myšlence, že dárci krve tím, že dávají kus sebe sama druhým, ukazují, že i v naší společnosti žijí lidé, kteří nemyslí jen na sebe.  Proto si dárci krve zaslouží dík a obdiv všech.

Prožitek z krásných prostor barokní stavby vyzdobené freskami Filipa Sattlera umocnilo kulturní vystoupení pěvkyň a klavíristky z konzervatoře Evangelické akademie Olomouc.

» Fotografie ze slavnostního předávání

Vyhledávání

Kontakt

Oblastní spolek Českého červeného kříže Olomouc Sokolská 32
Olomouc
771 95
+420 585 222 965