Zlaté kříže za 80 darů krve předány na Hradisku

20.05.2019 19:56

Dne 16. května 2019 se Slavnostní sál Klášterního Hradiska - VN Olomouc stal - již tradičně - místem, kde byly předány Zlaté kříže ČČK za 80 čestných darů krve a jejích složek.

Pozvání na tuto slavnostní akci obdržel 251 dárce z celého Olomouckého kraje, nejvíce z nich bylo z okresu Olomouc (118), následovaly Šumperk (57), Přerov (42), Prostějov (30) a Jeseník (4 dárci).

Zlatý kříž dárci přebírali z rukou Marka Jukla, prezidenta Českého červeného kříže,  Ladislava Oklešťka, hejtmana Olomouckého kraje, Milana Veselého, zástupce Vojenské nemocnice Olomouc, Dalibora Horáka, náměstka hejtmana Olomouckého kraje, Ivo Mareše, radního Olomouckého kraje, a zástupců transfúzních oddělení a Červených křížů v Olomouckém kraji. Všichni ocenění jsou příkladem hodným následování.

Odpoledne v krásných barokních prostorách nejstarší vojenské nemocnice v ČR zpříjemnila vystoupení studentů a pedagogů Konzervatoře Evangelické akademie Olomouc.

Spolupořadatelem akce konané v roce 100.výročí působení Československého a Českého červeného kříže byl opět Olomoucký kraj. U příležitosti 100. výročí založení ČSČK udělil prezident ČČK Děkovná uznání spojená se stříbrnou pamětní mincí Hejtmanovi Olomouckého kraje a řediteli Vojenské nemocnice za podporu dárcovství krve a činností ČČK.

» Fotografie z akce

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Oblastní spolek Českého červeného kříže Olomouc Sokolská 32
Olomouc
771 95
+420 585 222 965