Status OS ČČK Olomouc

Český červený kříž je dle § 3 zákona č.126/1992 Sb. (o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o ČSČK) právnickou osobou (spolkem) se sídlem Rozdělovská 63, 169 00 Praha 6.

OS ČČK Olomouc je pobočným spolkem ČČK s právní osobností (organizační jednotkou s právní subjektivitou). Může nabývat práv, zavazovat se a zřizovat obchodní společnosti, nadace, fondy a jiné organizace (§ 62 Stanov ČČK).

OS ČČK Olomouc je v souladu s požadavkem § 32 Stanov ČČK registrován č.reg. 80 s účinností dnem 1.1.1994 u Výkonné rady ČČK  (§ 32 Stanov ČČK).

Je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městkým soudem v Praze pod spisovou značkou L 39628.

Statutárním orgánem OS ČČK je předseda OS ČČK (jakožto předseda Oblastní výkonné rady ČČK, viz § 64 Stanov ČČK).

V rozsahu uděleného pověření může za OS ČČK jednat i ředitel Úřadu OS ČČK.

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Oblastní spolek Českého červeného kříže Olomouc Sokolská 32
Olomouc
771 95
+420 585 222 965