Domy ČČK

Domy ČČK

Ubytování v Domech ČČK je určeno občanům, kteří se octli v tíživé bytové situaci, kterou sice nemohou momentálně vyřešit, ale mají předpoklady pro získání odpovídajícího bydlení v několikaletém časovém horizontu, a seniorům. Platba za užívání bytu je proto zvýhodněná (nižší, než tzv. regulovaný nájem). Energie a vodné hradí ubytovaní v plné výši. Ve II. Domě ČČK je umístěno Středisko rané péče o novorozence. 

Na provoz Domů ČK není OS ČČK příjemcem žádné dotace.
 

  • I. Dům ČČK: Olomouc, tř. Míru 626
  • II. Dům ČČK: Olomouc, Stř. Novosadská 52
     

Žádosti o ubytování přijímá a prošetřuje Úřad OS ČČK.

 

Vyhledávání

Kontakt

Oblastní spolek Českého červeného kříže Olomouc Sokolská 32
Olomouc
771 95
+420 585 222 965