Novinky

25.10.2017 11:14

Zlaté medaile Jana Janského předány letos podruhé

Do rytířské síně starobylé olomoucké radnice bylo 23.10.2017 pozváno 74 dárců krve, kteří dovršením čtyř desítek bezpříspěvkových odběrů splnili podmínky pro získání Zlaté medaile Prof. Jana Janského udělované již po pět desítek let Českým červeným křížem. Toto vyznamenání převzali za přítomnosti...
02.10.2017 21:21

Zlaté kříže za 120 čestných darů krve předány

  Kaple Božího Těla v starobylém Konviktu Univerzity Palackého se v pondělí 27. září stala - jako již každoročně - místem setkání 86 bezpříspěvkových dárců z Olomouckého kraje, kteří dovršili 120 darů krve a jejích složek a převzali Zlatý kříž ČČK 2.třídy. Mezi vyznamenanými bylo letos...
08.09.2017 12:40

Světový den první pomoci 2017

V září si každoročně připomínáme, že znalost předlékařské první pomoci může zachránit život člověka - touto připomínkou je Světový den prní pomoci. Letošní Světový den je zaměřen na úrazy, k nimž dochází doma - celkem 80% všech úrazů aj. poruch zdraví se totiž odehrává v "bezpečí" našeho bytu a...
19.06.2017 13:13

Dárci "stovkaři" v Pivovaru Litovel

Ve čtrtek 15.června 2017 se konalo neformální setkání dárců krve z Olomouckého kraje, kteří v loňském roce dosáhli 100 bezpříspěvkových darů krve. Již tradičně pro ně byla připravena prohlídka Pivovaru Litovel, kde se seznámili s technologií výroby piva a samozřejmě mohli potom strávit čas...
09.06.2017 10:33

Zlaté kříže za 80 čestných darů krve pro dárce z Olomouckého kraje

8. června 2017 se Slavnostní sál Klášterního Hradiska - VN Olomouc stal - již tradičně - místem, kde byly předány Zlaté kříže ČČK za 80 čestných darů krve a jejích složek. Pozvání na tuto slavnostní akci obdržel 231 dárce z celého Olomouckého kraje, nejvíce z nich bylo z okresu Olomouc. Zlatý kříž...
05.06.2017 17:40

Utkali se mladí zdravotníci Olomouckého a Moravskoslezského kraje

Mladí zdravotníci z Olomouckého a Moravskoslezského kraje se utkali na regionálním kole Soutěže Mladých zdravotníků v sobotu 3.6.2017. Soutěž jsme uspořádali ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UP - její "základna" byla v Pevnosti poznání UP v areálu Korunní pevnůstky. Záštitu nad soutěží...
17.05.2017 11:00

Zlaté medaile dárcům krve z Olomoucka

Do rytířské síně starobylé olomoucké radnice bylo 15.5.2017 pozváno 118 dárců krve, kteří dovršením čtyř desítek bezpříspěvkových odběrů splnili podmínky pro získání Zlaté medaile Prof. Jana Janského udělované již po pět desítek let Českým červeným křížem. Toto vyznamenání převzali z rukou hejtmana...
04.05.2017 19:29

Mladí zdravotníci z Olomoucka soutěžili

Kroužky mladých zdravotníků při školách či organizacích pracujících s dětmi se zaměřují na získání znalostí a dovedností první pomoci. Děti se tak učí, jak v nouzi pomoci sobě či kamarádovi, rodičům nebo jiným. Každoročně pro mladé zdravotníky pořádáme soutěže. Letošního okresního kola, které...
25.03.2017 11:07

Červený kříž Olomoučany: rok 2016 v číslech

Kurzy první pomoci prošlo 1.447 osob / Bydlelo u nás 154 lidí / Vyznamenání za svou humánní činnost získalo 1.761 bezpříspěvkových dárců krve /  Novými dárci krve se stalo 1.151 našich spoluobčanů / Ošetřili jsme celkem 238 osob Tato a další čísla o naší činnosti pro Vás v r. 2016 najdete v...
22.03.2017 10:34

Kurz mezinárodního humanitárního práva

17.-19.března 2017 proběhl v prostorách OS ČČK Olomouc další z ústředně pořádaných kurzů mezinárodního humanitárního práva. Jeho účastníci se během 25 hodin seznámili nejen s jeho teoreticjými základy, ale vyzkoušeli si i praktickou aplikaci při řešení situací, které mohou během ozbrojených...

Vyhledávání

Kontakt

Oblastní spolek Českého červeného kříže Olomouc Sokolská 32
Olomouc
771 95
+420 585 222 965